Chicago v Nature

Black and white Chicago cityscape photo